Att plugga till musik försämrar kreativiteten väsentligt

Den spridda uppfattningen att musik ökar kreativiteten punkteras av forskare från Högskolan i Gävle och två universitet i England som säger att den har motsatt effekt.

Forskare från Högskolan i Gävle och universiteten i Lancashire och Lancaster har undersökt hur människor påverkas av bakgrundsmusik samtidigt som de ska lösa verbala problem som kräver kreativitet och de kan visa att bakgrundsmusik avsevärt försämrar människors förmåga till verbal kreativitet.

John Marsh

– Vi fann att förmågan att lösa problemen minskade avsevärt om försökspersonerna samtidigt fick ha musik i lurarna, säger John Marsh forskare i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.

– Och oavsett om musiken bidrog till ett positivt humör, gillades av deltagarna eller om deltagarna vanligtvis studerade till musik, så kan vi visa att musik ständigt stör den kreativa prestationen.

Däremot kunde forskarna inte se någon skillnad i prestation om bakgrundsljudet var i form av ”biblioteksbrus” jämfört med en tyst miljö.

– Det beror på att biblioteksbrus är en typ av ljudmiljö som är stadig och inte förändras och därför inte blir så störande, säger John Marsh.

Vetenskaplig artikel


Bonusar och kampanjer

Lämna ett svar