Att plugga till musik försämrar kreativiteten väsentligt

Den spridda uppfattningen att musik ökar kreativiteten punkteras av forskare från Högskolan i Gävle och två universitet i England som...

Sätt att förbättra den psykiska hälsan på

Det finns flera sätt att öka ens psykiska hälsa på och vilket sätt som fungerar för vem beror på individen...