Gold Town Games påbörjar utveckling av cricketspel med play-to-earn funktionalitet – ordervärde ca 17,5 MSEK

Spelbolaget Gold Town Games (“Bolaget” eller ”GTG”) har ingått partnerskap med spelproducenten CS Games om att utveckla ett cricketspel med play-to-earn funktionalitet på GTG:s managerspelsplattform, W3XM, där CS Games tillhandahåller finansieringen. 

Gold Town Games kommer att erhålla löpande ersättning för utveckling av cricketspelet med en budget som uppgår till 10 MSEK, varav 2,5 MSEK betalas i förskott. Därtill kommer Gold Town Games att erhålla delägande i CS Games genom att kvitta licenskostnaden om 7,5 MSEK för W3XM mot aktier i CS Games. Gold Town Games ägande i CS Games bedöms komma att uppgå till cirka 14 procent efter genomförda transaktioner. GTG kommer dessutom att erhålla en allokering av 1.000.000 så kallade team-tokens kopplat till spelprojektet, vars värde är svårt att uppskatta innan handeln i spelprojektets token har påbörjats. GTG har inget juridiskt ansvar i utgivningen av spelprojektets token. 

Cricketspelet, Cricket Star Manager, är Gold Town Games första spel inom den snabbt växande kategorin play-to-earn spel som möjliggör för spelare att få ersättning från sitt spelande. Detta bedöms passa särskilt väl på världens största cricket-land, Indien, där några hundra dollar extra per månad skulle göra en väsentlig skillnad för många framgångsrika spelare. Spelprojektet innefattar även försäljning av så kallade non-fungible tokens (NFTs) där spelarna kommer att kunna köpa och sälja dessa in-game assets på ett sätt som inte är praktiskt möjligt inom den traditionella spelbranschen.

Cricket Star Manager förväntas nå marknaden i en första version under det tredje kvartalet 2022. 

Som en del i affären har Gold Town Games förbundit sig att ge ut 4.300.000 teckningsoptioner till CS Games som berättigar till nyteckning av lika många aktier i GTG till en teckningskurs uppgående till 3 kr per aktie. Teckningsoptionerna skall ha en löptid om 18 månader. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför en utspädning om ca 9,9% för GTG:s aktieägare samtidigt som Gold Town Games tillförs 12,9 MSEK. 

Samarbetet kan även komma att innefatta ett play-to-earn fotbollsspel baserat på GTG:s spelplattform, W3XM. CS Games har möjlighet att avropa ett play-to-earn fotbollsspel till marknadsmässiga villkor före det tredje kvartalets utgång 2022. 

”Det är naturligtvis väldigt spännande att samarbetet med CS Games nu går in i nästa fas. Vi på GTG är mycket nöjda med förtroendet att utveckla Cricket Star Manager och samtidigt kunna vidareutveckla vår spelplattform till detta snabbt växande segment i spelbranschen – helt utan investeringskostnader och med stärkt kassaflöde. Att vi dessutom är bland de absolut första aktörerna i vår genre gör det än mer spännande. Våra spel och plattformen är väl rustade att kunna anpassas till play-to-earn spelmekanik och NFTs”, säger Gold Town Games VD, Pär Hultgren, i en kommentar.

Denna information är sådan som Gold Town Games är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-24 08:31 CET.

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 17 medarbetare producerar och publicerar World Hockey Manager och World Football Manager. Tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs och Grand Pike producerar bolaget också de kommande managerspel för amerikansk fotboll och baseboll. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.


Bonusar och kampanjer

Lämna ett svar