Kindred fortsätter med skräddarsydd kundresa för att minska osunt spelande som en del av sin resa mot noll

Kindreds andel av spelöverskott från osunt spelande förblir under andra kvartalet 2022, 3,3 procent. Under kvartalet inledde Kindred ett nytt samarbete med QuitGamble.com, i tillägg till Gamban och RecoverMe samt Kindreds egna verktyg för ansvarsfullt spelande. Detta för att förbättra erbjudandet av ansvarsfullt spelande till spelare som löper risk för osunt spelande.

Under andra kvartalet 2022 förblir Kindred Group plc:s (Kindred) andel av intäkterna från osunt spelande 3,3 (3,3) procent. Förbättringseffekten efter interventioner har ökat till 84,7 procent. Denna siffra har påverkats av det fortsatta arbetet med ett fokuserat och mer varsamt förhållningssätt till den yngre demografin (18-25). Enligt forskning löper denna demografiska grupp en högre ekonomisk risk och är mer benägen att bli beroende. Därför tog Kindred beslutet 2021 att implementera en skräddarsydd kundresa för att minimera risken för kunder mellan 18 och 25 år, på ett mer personligt och riskavert sätt, genom att införa insättningsgränser och ökad personlig kontakt. Dessutom antar Kindreds analytiker inom ansvarsfullt spelande ett mer varsamt tillvägagångssätt när de hanterar kunder i denna demografiska grupp.

Global statistik från Kindred Group Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022*
Andel av bruttovinstintäkterna från högriskspelare 3,3% 4,0% 3,3% 3,3% 
Förbättringseffekt efter intervention 64,9% 79,2% 83,1% 84,7% 

* 90 dagars rullande period mellan 20 mars och 16 juni 2022

Kindred har ingått ett samarbete med Quitgamble.com för att marknadsföra deras digitala plattform till individer som vill motverka spelberoende. Samarbetet är en viktig del av Kindreds resa mot noll, eftersom ambitionen endast kan uppnås genom ett utökat samarbete mellan spelbranschen, tillsynsmyndigheter, forskare och andra viktiga intressentgrupper.

”Även om andelen från kategorin högriskspelare är oförändrad mellan första och andra kvartalet, är det bra att se en ökning av förbättringseffekten efter interventioner vilket validerar vår tidiga interventionsmetod. Men vi har fortfarande ett arbete att göra för att ytterligare minska andelen mot vår ambition att nå noll procent spelöverskott från osunt spelande”, säger Henrik Tjärnström, vd och koncernchef för Kindred Group.

”Vårt fokus fortsätter att ligga på att öka effektiviteten och snabbheten i att upptäcka och stödja kunder i riskzonen, eftersom vi vet att tidiga insatser är avgörande för att förhindra ett osunt spelande. För att uppnå bästa möjliga tillvägagångssätt för att minska osunt spelande måste vi samarbeta med olika intressenter i vår bransch. Av den anledningen är vi glada över att kunna marknadsföra QuitGamble.com för att ge ytterligare stöd till de som behöver det”, avslutar Tjärnström.

”QuitGamble.com är en digital plattform för de som vill sluta spela. Vi stödjer personer med spelproblem genom vår plattform, videokurser, mobilappar, guider och ett självutvärderingstest. Vi är stolta över samarbetet med Kindred. Det är en kvalitetssäkring, och samarbetet kommer att hjälpa oss att stötta fler människor”, säger Anders Bergman, grundare av QuitGamble.com.

Om Kindreds resa mot noll 

Kindred är fast beslutna om att transformera spelande genom att vara en pålitlig källa till underhållning som bidrar positivt till samhället. Av den anledningen har Kindred åtagit sig att nå noll procent spelöverskott från osunt spelande på sin plattform och att kvartalsvis rapportera den statistiken. Detta görs för att öka transparensen, bidra till en faktabaserad dialog om osunt spelande och öka kännedomen om Kindred Groups hållbarhetsarbete. För att läsa mer, besök: www.kindredgroup.com/zero


Bonusar och kampanjer

Lämna ett svar