Zimpler överklagar Spelinspektionens beslut

Zimpler AB – som tillhandahåller skräddarsydda lösningar för sömlösa och säkra konto-till-kontobetalningar – förelades den 6 juli av Spelinspektionen att senast den 31 juli sluta tillhandahålla betaltjänster innehållande BankID till spelbolag som accepterar svenska konsumenter utan att ha svensk spellicens. Zimpler kommer i sak att följa föreläggandet, eftersom företaget redan i maj meddelade att det valt att avsluta de affärsrelationer som berörs i beslutet. Företaget har dock ändå valt att överklaga beslutet, eftersom det påverkar Zimpler och berör rättsfrågor som är avgörande att klargöra, inte bara för Zimpler utan för hela branschen.

Vid omregleringen av den svenska spelmarknaden 2019 förbjöds inte konsumenter att spela utanför det svenska licenssystemet. Spelbolag utan svensk licens förbjöds inte heller att acceptera svenska spelare. Betaltjänstleverantörer tilläts förmedla betalningar till sådana bolag om dessa ej riktade sig till den svenska marknaden. Under 2021 föreslog regeringens utredare förändringar av spelregleringen bland annat i form av att spelbolag utan svensk licens skulle införa IP-blockering mot Sverige. Zimpler stödde förslaget, men regeringen har hittills inte genomfört det.

”Zimpler stödjer Spelinspektionens uppdrag att stärka det svenska licenssystemet och konsumentskyddet på spelmarknaden. Vi vill gynna ansvarstagande och regelefterlevnad i spelbranschen, och har länge investerat i produktutveckling inom detta område. I dialoger med lagstiftare och myndigheter har Zimpler också föreslagit åtgärder för att stärka konsumentskyddet, till exempel att Sverigebaserade konsumenter ska spärras från spel licensierade utanför Sverige genom IP-blockering, samt att B2B-licenser bör införas för betaltjänstleverantörer”, säger Johan Strand, VD för Zimpler.

I linje med detta meddelade Zimpler redan i maj i år att företaget på eget initiativ kommer att avsluta affärsrelationerna med spelbolag som inte innehar svensk spellicens. Processen påbörjades under det andra kvartalet och avsågs slutföras senast under årets tredje – alltså innevarande – kvartal. Företaget arbetar alltså redan aktivt med att avsluta de affärsrelationer som omfattas i Spelinspektionens beslut, vilket Spelinspektionen också har haft kännedom om.

Zimplers beslut att avsluta avtalen med de berörda spelbolagen är en del i företagets strategi att bidra till en hållbar betalmarknad genom finansiella tjänster med ökat konsumentskydd, samt att fortsätta diversifiera företagets affär och växa inom de övriga segment där bolaget idag har merparten av sina kunder.

Zimpler kommer dock att överklaga beslutet. Företaget anser att beslutet är missriktat och felaktigt med långtgående konsekvenser. Beslutet påverkar företaget negativt bland annat eftersom dess kommersiella handlingsförmåga begränsas på ett sätt som inte har stöd i lag.

Beslutet innehåller också flera rättsfrågor som behöver klargöras av domstol för att vissa betaltjänstleverantörer ska kunna bedriva sin verksamhet utan att riskera ingripanden från svenska myndigheter. Dessa frågor inbegriper:

  • Kan främjande av ett spelerbjudande som i sig inte är olovligt verkligen utgöra olovligt främjande?
  • Under vilka förutsättningar ska en utländsk speloperatör med licens i ett annat land än Sverige anses omfattas av den svenska spellagen, och vilken betydelse har användande av BankID någonstans i betalkedjan för denna bedömning?
  • Hur förhåller sig den svenska spellagstiftningen till den fria rörligheten för tjänster, såsom betalningar, som är grundläggande inom EU?

”Överklagandet är också en åtgärd för att säkerställa rättssäkerheten i företags relationer med myndigheter. Företag ska kunna planera och bedriva sin verksamhet med förutsägbar tillämpning av lagar och regler. Det är en grundläggande samhällsprincip – både i Sverige och i EU”, säger Johan Strand.


Bonusar och kampanjer

Lämna ett svar