Fördelar med datorspel

Att datorspel och andra e-sportspel blivit väldigt populära i samhället är ett faktum ingen kan blunda för. Dock höjs ofta flera negativa röster i relation till fenomenet. Det lyfts ofta fram att spelen i allmänhet är våldsamma och att de gör att barn och ungdomar idag tillbringar mera tid inomhus framför skärmar än utomhus. Dessutom påpekas det ofta att datorspelen tar tid från spelarna som kunde användas till idrott eller socialt umgänge. 

I den här artikeln tar vi fasta på några av de positiva sidorna med spel som det sällan pratas om. 

Spelens påverkan på hjärnan

Det finns flera saker som barn och ungdomar kan lära sig genom att spela spel, som inte alltid uppmärksammas. Till exempel tränas ens reaktionsförmåga, reaktionstid och andra spatiala förmågor när man spelar spel på nätet. Andra positiva förmågor som har registrerats är att spelare ofta har en förbättrad rumsuppfattning och kan hantera mönster och former. 

Spel aktiverar ofta båda halvorna av hjärnan samtidigt och kopplar ihop dessa med motoriken som krävs för att hantera en spelkonsol. Alltså kan spel ha en positiv inverkan på spelarens hjärnkapacitet och koppling mellan tanke och handling. 

Det finns flera studier som pekar på att intelligensen ökar hos dem som spelar spel. Många av dagens datorspel går inte bara ut på att skjuta utan har flera olika element av taktik och strategi som tränar upp spelarens förmåga att tänka både logiskt och taktiskt, vilket är kopplat till en ökad intelligens. 

Spel och språk 

De flesta tillgängliga e-sportspelen finns inte på svenska utan alla spelar på engelska. Genom att spela lär sig alltså spelaren samtidigt engelska och det finns flera exempel på barn som spelar som har lärt sig engelska flytande genom just spel. I dagens globala samhälle är det viktigt att kunna kommunicera på andra språk än svenska, och att kunna flera språk ses som en rikedom. Spel kan alltså vara ett av framtidens sätt att göra språkinlärning intressant då barnen lär sig engelska utan att inse det själva. 

Spelare lär sig inte bara främmande språk som engelska genom att spela, utan också hur en dator fungerar. Att redan som barn förstå sig på datorer och deras språk kan vara till stor nytta senare i livet och många barn lär sig redan någon form av kodning genom datorspelen.

Den sociala aspekten av spel 

Även om många vill argumentera för att datorspel är ett antisocialt fritidsintresse är det inte alla som håller med. Det finns flera spel som går att spela tillsammans med vänner, vilket gör datorspel till ett lika socialt fenomen som exempelvis fotboll. Flera av de populära e-sportspelen är lagspel som gör att man virtuellt spelar med andra, även om de inte fysiskt är närvarande i rummet. Att spela datorspel gör det möjligt att interagera med andra spelare världen över, vilket är en allt viktigare färdighet att ha i den globaliserade världen. Det går att prata med de andra spelarna genom datorns mikrofon och det går att få nya vänner som delar samma intresse genom spelen. 

Det finns alltså flera positiva sidor med att spela datorspel, vilket gör debatten kring dem mindre svartvit där de positiva sidorna kan väga upp de negativa. 


Bonusar och kampanjer