Psykisk hälsa och välbefinnande

Psykisk hälsa är en stor del av varje människas välbefinnande och påverkar alla aspekter av dennes liv. Den psykiska hälsan är minst lika viktig som den fysiska hälsan, och genom att ta hand om både sin kropp och sitt psyke kan man anmärkningsvärt förbättra sitt välbefinnande och sin livskvalitet. De två går ofta hand i hand, då när man tar hand om sin kropp genom att till exempel sova och äta bra, vårdar man dessutom sitt psyke. 

I den här artikeln går vi igenom vad psykisk hälsa och välbefinnande kan innebära och hur man kan förbättra dessa variabler i sitt liv. 

Vad är psykisk hälsa?

En viktig del av den psykiska hälsan är att kunna identifiera olika känslor hos sig själv och kunna uttrycka dem på ett effektivt sätt i både ord och handlingar. Att ha rutiner i sin vardag är ett bra sätt att skapa en psykisk stabilitet. Att dessutom ha goda vänner och familj att prata om saker med samt ett arbete som man trivs med är alla saker som påverkar individens psykiska hälsa. En hobby eller annan aktivitet som ger en känsla av mening i vardagen kan också ha en positiv inverkan på den psykiska hälsan. 

Sätt att förbättra den psykiska hälsan på 

Det finns flera sätt att öka ens psykiska hälsa på och vilket sätt som fungerar för vem beror på individen och dess livssituation. Att ha en god psykisk hälsa innebär inte att man alltid är lycklig eller inte kommer drabbas av psykisk ohälsa, men kan ge verktyg för att kunna hantera sådana situationer. 

Rutin är en av de saker som kan öka på det psykiska välbefinnandet, då dessa skapar en trygghet och balans att kunna falla tillbaka på. Att få tillräckligt mycket sömn spelar också en stor roll, då det ofta är en garanti för en bättre dag. För att sova bättre kan man försöka minska sin skärmtid före läggdags och att försöka slappna av så mycket som möjligt. Att dricka kaffe eller alkohol före läggdags, eller vara för hungrig eller mätt kan också påverka sömnen. 

Viktiga saker som också påverkar både den psykiska och fysiska hälsan är näring och motion. Att ta hand om kroppen inifrån innebär att äta tillräckligt med hälsosam mat genom vilken man får i sig alla de korrekta näringsämnen i rätt proportioner. Att röra på sig i olika former av motion är också viktigt. Det är bevisat att motion ökar halterna av vällust-höjande ämnen i kroppen, vilka påverkar det psykiska välbefinnandet. Det finns olika sätt att röra på sig för att komma åt dessa ämnen. Ett enkelt sätt är att öka sin motion i vardagen, genom att promenera till jobbet eller ta trapporna istället för hissen. Ett annat sätt är att hålla på med en idrott som hobby, som dessutom ytterligare ökar välbefinnandet då man håller på med någonting roligt.

Att kunna slappna av från stress och måsten är minst lika viktigt som en god natts sömn. Genom att planera och skapa en rutin med sunda värderingar, kan man skapa sig en lättare vardag. Och att omringa sig med andra människor som får en att må bra kan man komma väldigt långt. 


Bonusar och kampanjer